Kokreateur_Kip_social 16_WEB

Duurzaamheid

De grootste winst wordt behaald in de primaire sector. Duurzaamheid houdt immers veel meer in dan alleen stikstofproblematiek, dierenwelzijn en fijnstof. De huidige, belezen consument weet dit ook. We moeten hiervoor de juiste balans vinden en ons richten op wat goed is voor de opbrengst per hectare, mens, dier en milieu. Het verdient extra aandacht om uw investeringen in een duurzame bedrijfsvoering ook te laten renderen. We geven inhoud aan duurzaam produceren en zijn elke dag bezig om het nóg beter te communiceren.

Footprint

De bewuste consument wil weten wat hij koopt en het liefst ook waar het vandaan komt. De figuurlijke deur staat op een kier om de burger te ontmoeten op uw bedrijf of met uw al dan niet bewerkte producten. Zo blijft het lekker dichtbij en hebben we een minder grote ecologische footprint.

SAMSUNG CSC
Duurzaamheid