Kokreateur_Kip_full 18_WEB

Keten Innovatie

Van inspiratie via innovatie naar realisatie, dat lijkt makkelijker dan het is. Wij organiseren de keten van boer naar de consument. Dit is een nieuwe vorm van samenwerking. Het leidt tot korte ketens waarin veel met elkaar wordt afgestemd. Zodat er geen onnodig afval, onnodig tijdverlies optreedt en de marge in de keten eerlijker wordt verdeeld. Ook zijn de ketens transparant en daardoor altijd klaar voor innovatie. Nederlandse regionale ketens zoals ‘Rondeel eieren’ en ‘Kloeke Kip’ zijn hier perfecte voorbeelden van.

Kokreateur_ribeye_rol-18 _ Ribeye Peper_WEB
KetenInnovatie